Menu
افزایش سرمایه
مدیر سایت

افزایش سرمایه

پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه

🔹 متن «پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان - نماد: زنجان (شزنجان)» در کدال منتشر شد.

افزایش سرمایه طی دو مرحله از مبلغ 3,500,000,000,000 ریال به مبلغ 13,806,493,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و همچنین مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها [در مجموع تقریبا 3.95 برابر سرمایه ثبتی کنونی] صورت بگیرد.

1️⃣ در مرحله اول از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهام‌داران از مبلغ 000ر000ر000ر500ر3 ريال به 000ر000ر000ر750ر8 ريال [2.5 برابر = 150 درصد افزایش]

2️⃣ در مرحله دوم از محل مازاد تجديد ارزيابی بخشی از سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود شامل طبقه زمين و هم چنين سرفصل سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت از مبلغ 000ر000ر000ر750ر8 ريال به 000ر000ر493ر806ر13 ريال [تقریبا 1.6 برابر = تقریبا 60 درصد افزایش]

🔹 تاریخ تصویب در هیئت مدیره: 1401/06/16
🔹 ارسال به حسابرس و بازرس قانونی جهت اظهارنظر


🔔 بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به 1️⃣ موافقت سازمان بورس و 2️⃣ تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

Print
1494 رتبه بندی این مطلب:
3/7

انتخابگر پوسته

دی ان ان